SRL:n hallitustiedote - heinä-lokakuu 2023


04 November 2023

(in English below)
 
 
SRL:n hallituksen kokoukset järjestettiin 14.7., 23.8., 20.9. ja 18.10.
 
Keskustelussa
 
Heinäkuussa hallitus sai katsauksen liiton taloustilanteesta sekä maajoukkueiden alkuvuodesta. Lisäksi keskusteltiin seksuaalisesta häirinnästä ja siitä, kuinka liitto voi parantaa omaa toimintaansa häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa.
 
Elokuussa aloitettiin valmistelut syyskokousta varten ja päätettiin kokouksen päivämäärä sekä keskusteltiin finaalipäivän järjestelyistä.  Hallitus jatkoi valmisteluja World Rugbyn liittojen arviointiprosessiin tulevalle nelivuotiskaudelle ja siihen liittyviin rahoitushakemusta. Lisäksi keskusteltiin Technical Directorin tehtävistä ja niihin liittyvistä tavoitteista, joita on päivitetty kesän aikana.
 
Syyskuussa keskusteltiin maajoukkueisiin liittyen muun muassa Trophy-sarjan peruuntumisesta naisten 15-joukkueen osalta sekä Rugby Europen vaatimuksista maajoukkuetoimijoille. Lisäksi agendalla oli uuden kilpailupäällikön rekrytointi sekä finaalipäivä.

Lokakuussa keskusteltiin varainhankintakampanjoista ja -luvista sekä juniorirugbysta. Lisäksi World Rugbyn rahoitushakemukseen liittyvä työ ja syyskokouksen valmistelut jatkuivat sekä syyskuun että lokakuun kokouksessa.

Päätökset

Heinä-elokuussa hallituksen agendalla oli erilaisia hallintoon liittyviä päätöksiä. Heinäkuussa päätettiin järjestää ylimääräinen vuosikokous 14.8., jotta saataisiin hyväksyttyä PRH:n vaatimat muutokset SRL:n uusiin kevätkokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin. Lisäksi päätettiin SRL:n edustajista Rugby Europen vuosikokoukseen marraskuussa. Liittoa edustaa puheenjohtaja Jatta-Mari Harju ja Technical Director Anssi Jukka.

Avoinna olleeseen naisten 15-maajoukkueen joukkueenjohtajan tehtävään valittiin Emmanuel Courbin. SRL:n uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Wizard of Oulu Rugby.

Syys-lokakuussa päätettiin yhteistyöstä kahden opinnäytetyön osalta liittyen naisten ja tyttöjen rugbyyn sekä pelaajien hyvinvointiin ja päävammojen ehkäisyyn.

Hallituksen seuraava kokous on 4.12.2023. Suomen Rugbyliiton syyskokous on 18.11.2023 klo 12.


*************************************************

SRL Board Updates – July-October 2023

 
SRL Board met on 14.7., 23.8., 20.9. and 18.10.  

In discussion

In July, the board received an update on the federation’s financial situation and looked at national teams’ the first half of the year. In addition, the board discussed sexual harassment and inappropriate behaviour, and ways for SRL to improve how these are prevented and addressed.

In August, the board started preparations and set the date for the autumn meeting and discussed the Finals Day preparations. The board continued preparations for World Rugby’s Union Dashboard and the on-going categorisation process for the next four-year period and related funding application. In addition, the tasks and goals of the Technical Director were discussed based on updates done over the summer.

In September, the board discussed the national teams - the cancellation of Trophy series for women’s 15s team and the Rugby Europe criteria for national team management among other things. In addition, on the agenda were the recruitment of new national league and competitions manager (NLCM) and finals day.

In October, on board’s agenda were fundraising campaigns and permits, and junior rugby. In addition, the work related to the World Rugby funding applications and preparations for SRL autumn general meeting continued in both September and October meetings.

Decisions

During the May-June period, the board had several administrative issues on its agenda. In July, it was decided to organize an extraordinary general meeting on 14.8.2023 to approve the changes required by the PRH to the SRL rules approved at the spring meeting. In addition, it was decided that chair Jatta-Mari Harju and Technical Director Anssi Jukka will represent SRL in Rugby Europe General Meeting in November.

Emmanuel Courbin was elected as the team manager for the women's XV national team. Wizards of Oulu Rugby was approved as a member of the SRL.

In September and October, decisions were made regarding cooperation on two separate study projects, one focusing on women’s and girl’s rugby, and the other on player welfare and prevention of head injuries.

The next board meeting will be on 4.12.2023. SRL Autumn General Meeting will be on 18.11.2023 at 12.